Автор Гілка: Класи LaTeX для дисертації та автореферату  (Прочитано 195340 раз)

Відсутній yurchor

 • Видавець
 • *******
 • дописів: 3627
 • Карма: +2/-0
 • Grateful for our Iron Lung
  • Вікі користувачів KDE
Всім доброго дня/вечора!
Вирішив скласти автореферат в latex-у за допомогою класу vakaref. Зіткнувся з такою проблемою, при створенні обкладинки автореферату після тексту де вказується адрес бібліотеки необхідно вказати куди висилати відгуки. Але такої команди в в цьому класі я не знайшов.
Іншими словами як у авторефераті після тексту:
"З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Чернiвецького нацiонального унiверситету...  за адресою: вул...."
добавити:
"Відгуки просимо надсилати за адресою: вченому секретарю..., вул. ..."

Як це можна організувати?
Будь-ласка дайте хоч якісь наводки!
Відкрийте vakaref.cls, знайдіть потрібне місце (470 рядок) і допишіть все, що вам заманеться. Далі просто підкоригуйте розміри (щоб влізло на сторінку) vspace.
« Змінено: 2012-06-07 19:09:02 від yurchor »
Two hundred miles to clear
Chasing a sound I hear
When the call brings them all to tears
And the hopes they all turn to fears

Відсутній dgizer

 • Новачок
 • *
 • дописів: 10
 • Карма: +0/-0
Гарно дякую yurchor  :)! Ви мені дуже допомогли!
Тепер навіть стало трішки зрозуміло як генерується текст на обкладинці який я не вводжу  (я про загадкові до сих пір символи \CYRA\cyrv\cyrt...  :) )

Відсутній dgizer

 • Новачок
 • *
 • дописів: 10
 • Карма: +0/-0
Re: Написання диплому на ЛаТеХ
« Відповідей #197 : 2012-06-13 11:27:58 »
от уже ця література: коли треба пачкою процитувати купу джерел -- \cite їх так і повидає, кли потрібно, щоб воно їх через дефіс подало, тобто треба [1-3], а дає [1,2,3] чи може більше двох джерел синхронно це цитувати :( ...
\usepackage[sort&compress,square,comma]{natbib}

Чомусь ця команда зовсім не працює при компілюванні автореферату (використовую клас vakaref.cls), хоча при компілюванні самої дисертації все чудово виконується...
latex зупиняється на такій помилці:
...
! Undefined control sequence.
\bibsection ->\section
                       *{\refname \@mkboth {\MakeUppercase {\refname }}{\Mak...
l.1 \begin{thebibliography}{10}
                              
?

Це якось можна вирішити?

Відсутній Олександр Барановський

 • Модератор дошки
 • Графоман
 • *****
 • дописів: 359
 • Карма: +0/-0
Re: Написання диплому на ЛаТеХ
« Відповідей #198 : 2012-06-13 15:51:11 »
Можливо, це несумісність vakaref і natbib. Принаймні команди \section немає у класі vakaref. Я ще подумаю, але мені буде легше зрозуміти, якщо Ви зробите і покажете тут мінімальний приклад, який демонструє проблему.

Це якось можна вирішити?
Якщо метою є тільки компактизувати список посилань, то це може робити пакет cite. А він має працювати з vakthesis/vakaref (тільки якщо не робити два списки літератури способом, описаним у документації).
У своїх заявках дехто з науковців описував, якими корисними будуть їхні заплановані дослідження для національних інтересів, тоді як насправді ними рухала щира наукова допитливість і бажання написати пару статей.
Станіслав М. Улям, «Пригоди математика»

Відсутній dgizer

 • Новачок
 • *
 • дописів: 10
 • Карма: +0/-0
Гарно вдячний за відповідь. Я використовую лише один загальний список літератури,  (поки що :)), так що використання пакету cite спрацювало.
Дещо згодом спробую підготувати приклад щоб максимоально можливо продемонструвати проблему з використанням natbib'а разом з класом vakaref.

Відсутній dgizer

 • Новачок
 • *
 • дописів: 10
 • Карма: +0/-0
Доброго дня\вечора шановна спільнота!
При оформлені автореферату все таки виникла необхідність використати два списка літератури, своїх праць та чужих... І гостро постало питання стиснення посилань (у тексті виводяться як [1,2,3] а необхідно [1-3]). У випадку з двома списками пакет cite вже не допомогає... Чи можливо якось це  виправити?

Пакет natbib як вже зазначав видає помилку. Ось мінімальний приклад
%%ЧУЖА ЛІТЕРАТУРА З ФАЙЛА aref.bib
@ARTICLE{jungPRA87,
 author       = "Jung, P. and H{\"{a}}nggi, P.",
 title        = "Dynamical systems: A unified colored-noise approximation",
 journal      = "Phys. Rev. A",
 volume       = 35,
 number       = 10,
 year         = 1987,
 pages        = "4464–4466",
 language     = "english"
}

%% СВОЯ ЛІТЕРАТУРА З ФАЙЛА arefmy.bib
@ARTICLE{gudymaPhysB10,
 author       = "Gudyma, {\relax Iu}. V. and Maksymov, A. {\relax Iu}.",
 title        = "Theoretical analysis of the states of spin-crossover solids under cross-correlated noises",
 journal      = "Physica B",
 volume       = 405,
 number        = 11,
 year         = 2010,
 pages        = "2534–2537",
 language     = "english"
}@INPROCEEDINGS{conf:gudymaSEMST08,
author        = "Гудима, Ю. В. and  Максимов, А. Ю.",
title         = "Поведінка бістабільного симетричного сенсора під дією взаємокорельованих зовнішніх і внутрішніх шумів",
booktitle     = "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології:
                 ІІІ міжнародна науково-технічна конференція, 2-6 червня 2008 р.: тези доповідей",
address       = "Одеса",
year          = 2008,
pages         = "164",
language      = "ukrainian"
}

@INPROCEEDINGS{conf:gudymaEAP08,
author        = "Gudyma, {\relax Iu}. V. and Maksymov, A. {\relax Iu}.",
title         = "Symmetric bistable system under influence of cross-correlated noises",
booktitle     = "Electronics and Applied Physics: IV International Conference, October 23-25, 2008: Proceedings",
address       = "Kyiv",
year          = 2008,
pages         = "59–60",
language      = "english"
}

@INPROCEEDINGS{conf:gudymaPTTFN09,
author        = "Гудима, Ю. В. and  Максимов, А. Ю.",
title         = "Придушення оптичного теплового пробою тонкої пластини напівпровідника корельованими шумами",
booktitle     = "Фізика і технологія тонких плівок та наносистем:
                 ХІІ міжнарод. конф., 18-23 травня 2009 р.: матеріали конф. ",
address       = "Івано-Франківськ",
year          = 2009,
pages         = "299–300",
language      = "ukrainian"
}

%%КОД З ФАЙЛУ test.tex

\documentclass{vakaref}
% Для друкування сторінки A5 на аркуші паперу формату A4 доцільно

% Налагодження кодування шрифта, кодування вхідного файла
% та вибір необхідних мов
\usepackage[warn]{mathtext}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[cp1251]{inputenc}
\usepackage[english,russian,ukrainian]{babel}
\usepackage[sort&compress,square,comma]{natbib}
\usepackage[dvips]{graphicx}
%\usepackage[compress]{cite}
\usepackage{wrapfig}
% Підключення необхідних пакетів. Наприклад,
% Пакети AMS для підтримки математики, теорем, спеціальних шрифтів
\usepackage[intlimits]{amsmath}
\allowdisplaybreaks
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amssymb}
% Налагодження нумерованих списків
\usepackage{enumerate}


% Налагодження параметрів сторінки (зокрема берегів).
% Наприклад, за допомогою пакета geometry
\usepackage{geometry}
\geometry{total={11cm,17cm},includehead}

% Інформація про використані пакети тощо.
% Може знадобитися для відлагодження класу документа
%\listfiles

\clubpenalty=10000
\widowpenalty=10000

\begin{document}


\paragraph{Особистий внесок здобувача}

У роботах \cite{gudymaPhysB10,conf:gudymaSEMST08,conf:gudymaEAP08,conf:gudymaPTTFN09} автором дисертації розраховано розподіл густини ймовірності

\part{Основний зміст роботи}

Згідно з наближенням \cite{jungPRA87}, набір рівнянь вигляду


% Список опублікованих праць за темою дисертації буде тут. Команда
% \part "захована" всередині команди \bibliography

%GATHER{aref.bib}
\begin{bibset}{Список використаних джерел}
\bibliographystyle{gost780u}
\bibliography{aref}
\end{bibset}
%GATHER{arefmy.bib}

\begin{bibset}[a]{Список публiкацiй автора}
\bibliographystyle{gost780u}
\bibliography{arefmy}
\end{bibset}

\part{Анотації}

\parindent0pt

\hbox{}
\vfill

\hrulefill

Підписано до друку ДД.ММ.РРРР. Формат $60\times84/16$. Папір офсетний.
Друк різографічний. Ум.-друк. арк.. 0,9.
Обл.-вид.арк. 0,9.
Тираж 100 пр. Зам. ХХХ.

\hrulefill

Видавництво та друкарня Чернівецького національного університету
58012, Чернівці, вул.~Коцюбинського, 2

\end{document}

Нижче подаю весь лог у результаті виконання вищенаведеного коду
 
This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.3-1.40.12 (MiKTeX 2.9) (preloaded format=latex 2011.11.28)  4 JUL 2012 01:36
entering extended mode
**test.tex
("D:\Work\Science job\vak_thesis\my_PhDthesis_aref\test\test.tex"
LaTeX2e <2011/06/27>
Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, afrikaans, ancientgreek, ar
abic, armenian, assamese, basque, bengali, bokmal, bulgarian, catalan, coptic,
croatian, czech, danish, dutch, esperanto, estonian, farsi, finnish, french, ga
lician, german, german-x-2009-06-19, greek, gujarati, hindi, hungarian, iceland
ic, indonesian, interlingua, irish, italian, kannada, kurmanji, lao, latin, lat
vian, lithuanian, malayalam, marathi, mongolian, mongolianlmc, monogreek, ngerm
an, ngerman-x-2009-06-19, nynorsk, oriya, panjabi, pinyin, polish, portuguese,
romanian, russian, sanskrit, serbian, slovak, slovenian, spanish, swedish, swis
sgerman, tamil, telugu, turkish, turkmen, ukenglish, ukrainian, uppersorbian, u
senglishmax, welsh, loaded.
("D:\Work\Science job\vak_thesis\my_PhDthesis_aref\test\vakaref.cls"
Document Class: vakaref 2009/04/01 v0.08 VAKU author's abstract document class
(OMB)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\base\size10.clo
File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\base\ifthen.sty
Package: ifthen 2001/05/26 v1.1c Standard LaTeX ifthen package (DPC)
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\tools\indentfirst.sty
Package: indentfirst 1995/11/23 v1.03 Indent first paragraph (DPC)
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\tools\verbatim.sty
Package: verbatim 2003/08/22 v1.5q LaTeX2e package for verbatim enhancements
\every@verbatim=\toks14
\verbatim@line=\toks15
\verbatim@in@stream=\read1
)
\c@@supervisors@count=\count79
\c@@opponents@count=\count80
\@specialityfile=\read2
\c@part=\count81
\c@chapter=\count82
\c@section=\count83
\c@subsection=\count84
\c@subsubsection=\count85
\c@paragraph=\count86
\c@subparagraph=\count87
\c@figure=\count88
\c@table=\count89
\abovecaptionskip=\skip41
\belowcaptionskip=\skip42
\bibindent=\dimen102
\c@needbibset=\count90
\c@currbibset=\count91
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\t2\mathtext.sty
Package: mathtext 1999/01/28 v1.0 transparent text-and-math defs
LaTeX Info: Redefining \halign on input line 111.
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\base\fontenc.sty
Package: fontenc 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX package

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\cyrillic\t2aenc.def
File: t2aenc.def 2005/09/27 v1.0i Cyrillic encoding definition file
\symT2Aletters=\mathgroup4
)
LaTeX Font Info:    Try loading font information for T2A+cmr on input line 100.


(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\cyrillic\t2acmr.fd
File: t2acmr.fd 2001/08/11 v1.0a Computer Modern Cyrillic font definitions
))
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\base\inputenc.sty
Package: inputenc 2008/03/30 v1.1d Input encoding file
\inpenc@prehook=\toks16
\inpenc@posthook=\toks17

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\cyrillic\cp1251.def
File: cp1251.def 1999/11/16 v1.0d Input encoding file
))
(F:\Programs\MikTEX\tex\generic\babel\babel.sty
Package: babel 2008/07/08 v3.8m The Babel package

*************************************
* Local config file bblopts.cfg used
*
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\00miktex\bblopts.cfg
File: bblopts.cfg 2006/07/31 v1.0 MiKTeX 'babel' configuration
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\generic\babel\english.ldf
Language: english 2005/03/30 v3.3o English support from the babel system

(F:\Programs\MikTEX\tex\generic\babel\babel.def
File: babel.def 2008/07/08 v3.8m Babel common definitions
\babel@savecnt=\count92
\U@D=\dimen103
)
\l@canadian = a dialect from \language\l@american
\l@australian = a dialect from \language\l@british
\l@newzealand = a dialect from \language\l@british
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\generic\babel\russianb.ldf
Language: russianb 2008/03/21 v1.1r Russian support from the babel system
Package babel Info: Making " an active character on input line 199.
LaTeX Font Info:    Overwriting symbol font `T2Aletters' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmr/m/n --> T2A/cmr/bx/n on input line 283.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathsf' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmss/m/n --> T2A/cmss/bx/n on input line 283.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathit' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmr/m/it --> T2A/cmr/bx/it on input line 283.
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\generic\babel\ukraineb.ldf
Language: ukraineb 2008/03/21 v1.1l Ukrainian support from the babel system
LaTeX Info: Redefining \English on input line 102.
LaTeX Info: Redefining \textcyrillic on input line 138.
LaTeX Font Info:    Overwriting symbol font `T2Aletters' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmr/bx/n --> T2A/cmr/bx/n on input line 273.
LaTeX Font Info:    Redeclaring math alphabet \cyrmathbf on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathbf' in version `normal'
(Font)                  T2A/cmr/bx/n --> T2A/cmr/bx/n on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathbf' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmr/bx/n --> T2A/cmr/bx/n on input line 273.
LaTeX Font Info:    Redeclaring math alphabet \cyrmathsf on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathsf' in version `normal'
(Font)                  T2A/cmss/m/n --> T2A/cmss/m/n on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathsf' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmss/bx/n --> T2A/cmss/m/n on input line 273.
LaTeX Font Info:    Redeclaring math alphabet \cyrmathit on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathit' in version `normal'
(Font)                  T2A/cmr/m/it --> T2A/cmr/m/it on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathit' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmr/bx/it --> T2A/cmr/m/it on input line 273.
LaTeX Font Info:    Redeclaring math alphabet \cyrmathtt on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathtt' in version `normal'
(Font)                  T2A/cmtt/m/n --> T2A/cmtt/m/n on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathtt' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmtt/m/n --> T2A/cmtt/m/n on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathsf' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmss/m/n --> T2A/cmss/bx/n on input line 273.
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\cyrmathit' in version `bold'
(Font)                  T2A/cmr/m/it --> T2A/cmr/bx/it on input line 273.
LaTeX Info: Redefining \No on input line 299.
))
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\natbib\natbib.sty
Package: natbib 2010/09/13 8.31b (PWD, AO)
\bibhang=\skip43
\bibsep=\skip44
LaTeX Info: Redefining \cite on input line 694.
\c@NAT@ctr=\count93
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\graphics\graphicx.sty
Package: graphicx 1999/02/16 v1.0f Enhanced LaTeX Graphics (DPC,SPQR)

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\graphics\keyval.sty
Package: keyval 1999/03/16 v1.13 key=value parser (DPC)
\KV@toks@=\toks18
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\graphics\graphics.sty
Package: graphics 2009/02/05 v1.0o Standard LaTeX Graphics (DPC,SPQR)

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\graphics\trig.sty
Package: trig 1999/03/16 v1.09 sin cos tan (DPC)
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\00miktex\graphics.cfg
File: graphics.cfg 2007/01/18 v1.5 graphics configuration of teTeX/TeXLive
)
Package graphics Info: Driver file: dvips.def on input line 91.

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\graphics\dvips.def
File: dvips.def 1999/02/16 v3.0i Driver-dependant file (DPC,SPQR)
))
\Gin@req@height=\dimen104
\Gin@req@width=\dimen105
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\wrapfig\wrapfig.sty
\wrapoverhang=\dimen106
\WF@size=\dimen107
\c@WF@wrappedlines=\count94
\WF@box=\box26
\WF@everypar=\toks19
Package: wrapfig 2003/01/31  v 3.6
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\ams\math\amsmath.sty
Package: amsmath 2000/07/18 v2.13 AMS math features
\@mathmargin=\skip45

For additional information on amsmath, use the `?' option.
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\ams\math\amstext.sty
Package: amstext 2000/06/29 v2.01

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\ams\math\amsgen.sty
File: amsgen.sty 1999/11/30 v2.0
\@emptytoks=\toks20
\ex@=\dimen108
))
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\ams\math\amsbsy.sty
Package: amsbsy 1999/11/29 v1.2d
\pmbraise@=\dimen109
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\ams\math\amsopn.sty
Package: amsopn 1999/12/14 v2.01 operator names
)
\inf@bad=\count95
LaTeX Info: Redefining \frac on input line 211.
\uproot@=\count96
\leftroot@=\count97
LaTeX Info: Redefining \overline on input line 307.
\classnum@=\count98
\DOTSCASE@=\count99
LaTeX Info: Redefining \ldots on input line 379.
LaTeX Info: Redefining \dots on input line 382.
LaTeX Info: Redefining \cdots on input line 467.
\Mathstrutbox@=\box27
\strutbox@=\box28
\big@size=\dimen110
LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OML on input line 567.
\symOMLletters=\mathgroup5
LaTeX Font Info:    Redeclaring font encoding OMS on input line 568.
\symOMSletters=\mathgroup6
\macc@depth=\count100
\c@MaxMatrixCols=\count101
\dotsspace@=\muskip10
\c@parentequation=\count102
\dspbrk@lvl=\count103
\tag@help=\toks21
\row@=\count104
\column@=\count105
\maxfields@=\count106
\andhelp@=\toks22
\eqnshift@=\dimen111
\alignsep@=\dimen112
\tagshift@=\dimen113
\tagwidth@=\dimen114
\totwidth@=\dimen115
\lineht@=\dimen116
\@envbody=\toks23
\multlinegap=\skip46
\multlinetaggap=\skip47
\mathdisplay@stack=\toks24
LaTeX Info: Redefining \[ on input line 2666.LaTeX Info: Redefining \] on input line 2667.
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\ams\classes\amsthm.sty
Package: amsthm 2004/08/06 v2.20
\thm@style=\toks25
\thm@bodyfont=\toks26
\thm@headfont=\toks27
\thm@notefont=\toks28
\thm@headpunct=\toks29
\thm@preskip=\skip48
\thm@postskip=\skip49
\thm@headsep=\skip50
\dth@everypar=\toks30
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\amsfonts\amssymb.sty
Package: amssymb 2009/06/22 v3.00

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\amsfonts\amsfonts.sty
Package: amsfonts 2009/06/22 v3.00 Basic AMSFonts support
\symAMSa=\mathgroup7
\symAMSb=\mathgroup8
LaTeX Font Info:    Overwriting math alphabet `\mathfrak' in version `bold'
(Font)                  U/euf/m/n --> U/euf/b/n on input line 96.
))
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\tools\enumerate.sty
Package: enumerate 1999/03/05 v3.00 enumerate extensions (DPC)
\@enLab=\toks31
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\geometry\geometry.sty
Package: geometry 2010/09/12 v5.6 Page Geometry

(F:\Programs\MikTEX\tex\generic\oberdiek\ifpdf.sty
Package: ifpdf 2011/01/30 v2.3 Provides the ifpdf switch (HO)
Package ifpdf Info: pdfTeX in PDF mode is not detected.
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\generic\oberdiek\ifvtex.sty
Package: ifvtex 2010/03/01 v1.5 Switches for detecting VTeX and its modes (HO)
Package ifvtex Info: VTeX not detected.
)
(F:\Programs\MikTEX\tex\generic\ifxetex\ifxetex.sty
Package: ifxetex 2010/09/12 v0.6 Provides ifxetex conditional
)
\Gm@cnth=\count107
\Gm@cntv=\count108
\c@Gm@tempcnt=\count109
\Gm@bindingoffset=\dimen117
\Gm@wd@mp=\dimen118
\Gm@odd@mp=\dimen119
\Gm@even@mp=\dimen120
\Gm@layoutwidth=\dimen121
\Gm@layoutheight=\dimen122
\Gm@layouthoffset=\dimen123
\Gm@layoutvoffset=\dimen124
\Gm@dimlist=\toks32

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\geometry\geometry.cfg))
("D:\Work\Science job\vak_thesis\my_PhDthesis_aref\test\test.aux"

! Package natbib Error: Bibliography not compatible with author-year citations.

(natbib)                Press <return> to continue in numerical citation style.


See the natbib package documentation for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
 ...                                              
                                                  
l.15 ...mand\NAT@force@numbers{}\NAT@force@numbers
                                                  
?
)
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 75.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 75.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 75.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 75.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 75.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 75.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 75.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 75.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 75.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 75.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 75.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 75.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for T2A/cmr/m/n on input line 75.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 75.
 ("D:\Work\Science job\vak_thesis\my_PhDthesis_aref\test\casus.sty"
Package: casus 2004/02/20 v0.01 Casus (OMB)
)
*geometry* driver: auto-detecting
*geometry* detected driver: dvips
*geometry* verbose mode - [ preamble ] result:
* driver: dvips
* paper: <default>
* layout: <same size as paper>
* layoutoffset:(h,v)=(0.0pt,0.0pt)
* modes: includehead twoside
* h-part:(L,W,R)=(43.24817pt, 312.9803pt, 64.87231pt)
* v-part:(T,H,B)=(45.52441pt, 483.69684pt, 68.28662pt)
* \paperwidth=421.10078pt
* \paperheight=597.50787pt
* \textwidth=312.9803pt
* \textheight=446.69684pt
* \oddsidemargin=-29.02182pt
* \evensidemargin=-7.39767pt
* \topmargin=-26.74557pt
* \headheight=12.0pt
* \headsep=25.0pt
* \topskip=10.0pt
* \footskip=30.0pt
* \marginparwidth=47.0pt
* \marginparsep=11.0pt
* \columnsep=10.0pt
* \skip\footins=9.0pt plus 4.0pt minus 2.0pt
* \hoffset=0.0pt
* \voffset=0.0pt
* \mag=1000
* \@twocolumnfalse
* \@twosidetrue
* \@mparswitchtrue
* \@reversemarginfalse
* (1in=72.27pt=25.4mm, 1cm=28.453pt)

LaTeX Font Info:    Try loading font information for OML+cmr on input line 81.
(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\base\omlcmr.fd
File: omlcmr.fd 1999/05/25 v2.5h Standard LaTeX font definitions
)
LaTeX Font Info:    Font shape `OML/cmr/m/n' in size <10> not available
(Font)              Font shape `OML/cmm/m/it' tried instead on input line 81.
LaTeX Font Info:    Font shape `OML/cmr/m/n' in size <7> not available
(Font)              Font shape `OML/cmm/m/it' tried instead on input line 81.
LaTeX Font Info:    Font shape `OML/cmr/m/n' in size <5> not available
(Font)              Font shape `OML/cmm/m/it' tried instead on input line 81.
LaTeX Font Info:    Try loading font information for OMS+cmr on input line 81.

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\base\omscmr.fd
File: omscmr.fd 1999/05/25 v2.5h Standard LaTeX font definitions
)
LaTeX Font Info:    Font shape `OMS/cmr/m/n' in size <10> not available
(Font)              Font shape `OMS/cmsy/m/n' tried instead on input line 81.
LaTeX Font Info:    Font shape `OMS/cmr/m/n' in size <7> not available
(Font)              Font shape `OMS/cmsy/m/n' tried instead on input line 81.
LaTeX Font Info:    Font shape `OMS/cmr/m/n' in size <5> not available
(Font)              Font shape `OMS/cmsy/m/n' tried instead on input line 81.
LaTeX Font Info:    Try loading font information for U+msa on input line 81.

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\amsfonts\umsa.fd
File: umsa.fd 2009/06/22 v3.00 AMS symbols A
)
LaTeX Font Info:    Try loading font information for U+msb on input line 81.

(F:\Programs\MikTEX\tex\latex\amsfonts\umsb.fd
File: umsb.fd 2009/06/22 v3.00 AMS symbols B
)
("D:\Work\Science job\vak_thesis\my_PhDthesis_aref\test\test1.bbl"
! Undefined control sequence.
\bibsection ->\section
                       *{\refname \@mkboth {\MakeUppercase {\refname }}{\Mak...
l.1 \begin{thebibliography}{1}
                              
?
) ("D:\Work\Science job\vak_thesis\my_PhDthesis_aref\test\test2.bbl"
! Undefined control sequence.
\bibsection ->\section
                       *{\refname \@mkboth {\MakeUppercase {\refname }}{\Mak...
l.1 \begin{thebibliography}{1}
                              
?
) [1
] [2] ("D:\Work\Science job\vak_thesis\my_PhDthesis_aref\test\test.aux") )
Here is how much of TeX's memory you used:
 3820 strings out of 494046
 47091 string characters out of 3151982
 111639 words of memory out of 3000000
 7043 multiletter control sequences out of 15000+200000
 10241 words of font info for 28 fonts, out of 3000000 for 9000
 715 hyphenation exceptions out of 8191
 33i,5n,36p,400b,216s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,50000s

Output written on test.dvi (2 pages, 3880 bytes).

Чи може існує якийсь інший спосіб стиснення цитувань літератури не використовуючи natbib?
До речі для того щоб клас vakaref підтримував оточення bibset переніс визначення цього оточення з vakthesis.

Відсутній Олександр Барановський

 • Модератор дошки
 • Графоман
 • *****
 • дописів: 359
 • Карма: +0/-0
Справді, vakaref несумісний з natbib.

Останній використовує команду \bibsection, яка визначається через \chapter, якщо клас має таку команду, і через \section — у протилежному випадку. Але клас vakaref не має ні \chapter, ні \section, тільки \part. Можна тимчасово обдурити natbib. Додайте у преамбулу свого документа
Код: LaTeX
 1. \let\section\part
Але у мене сортування/стискання працює тільки, якщо один список літератури. Якщо два, то natbib не працює ні з vakthesis, ні з vakaref. Я так розумію, що слова
...хоча при компілюванні самої дисертації все чудово виконується...
стосувалися тільки ситуації, коли один список літератури?

Як виявилося, vakaref не дуже ламає алгоритм cite. Просто сам cite не вміє сортувати список посилань, якщо там щось неординарне: тобто [3a,1a,2a] перетворює в [1a-3a], але якщо позначки підняти у верхні індекси, то вже не справляється.

Тому якщо це не є принципово, то можна незначними змінами vakthesis/vakaref примусити його працювати з cite. В означенні оточення bibset треба замінити
Код: LaTeX
 1. \ifx\@temp\@empty
 2.   \def\@bibmark{\relax}%
 3.   \def\@bibmark{\textsuperscript{#1}}%
на
Код: LaTeX
 1. \ifx\@temp\@empty
 2.   \def\@bibmark{\empty}%
 3.   \def\@bibmark{#1}%
Для natbib це не допомагає. Там усе складніше. Поки що не можу нічого сказати.

До речі для того щоб клас vakaref підтримував оточення bibset переніс визначення цього оточення з vakthesis.
Так, у vakaref підтримки двох списків немає, бо я не підозрював, що це комусь може знадобитися. Справді, все майже дослівно переноситься. Колись я на таке запитання був відповідав, думав, що на сторінці vakthesis писав про це. Виходить, що ні :-(

Off-topic:
Пакет natbib як вже зазначав видає помилку. Ось мінімальний приклад
Цей приклад зовсім не мінімальний. По-перше, не стосується проблеми те, що Ви генеруєте список літератури з bib-файла. Проблему можна відтворити й тоді, як список уже згенеровано. По-друге, багато пакетів і просто тексту, які на відтворення помилки не впливають.
У своїх заявках дехто з науковців описував, якими корисними будуть їхні заплановані дослідження для національних інтересів, тоді як насправді ними рухала щира наукова допитливість і бажання написати пару статей.
Станіслав М. Улям, «Пригоди математика»

Відсутній dgizer

 • Новачок
 • *
 • дописів: 10
 • Карма: +0/-0
Безмежно вдячний Вам Олександре! Описаним Вами способом вдалося все ж стиснути список літератури обходячись і без natbib.
Дійсно в самій дисертації використовую лише один загальний список, тепер зрозуміло чому там все працює.

Останнім часом все частіше зустрічаю автореферати в яких 2 окремих списка. Якщо не сильно ускладнювати собі життя використовуючи позначки у верхніх індексах, можливо реалізувати підтримку двох списків у vakthesis/vakaref мінімальними зусиллями (у разі необхідності готовий навіть в цьому чимось допомогти по можливості).

Щодо мінімального прикладу, приношу вибачення. Я не знав як правильно його зробити. Але пошукавши трохи краще на форумі все ж знайшов посилання на необхідні вказівки, на жаль пост фактум.

Відсутній Andy Borovy

 • Кореспондент
 • ***
 • дописів: 139
 • Карма: +0/-0
 • Працюю там, де цікаво
Шановне панство, а поясніть но клунку, для чого потрібно 2 списки літератури? Бо я явно не розумію проблеми.
Без уст я іронічний жах,
Що упирем ікластим став би
З очима ніжними кульбаби,
Якби не очі в дзеркалах.

Відсутній yurchor

 • Видавець
 • *******
 • дописів: 3627
 • Карма: +2/-0
 • Grateful for our Iron Lung
  • Вікі користувачів KDE
Шановне панство, а поясніть но клунку, для чого потрібно 2 списки літератури? Бо я явно не розумію проблеми.
Треба, то й треба. Люблю цей ресурс, коли тут не питають навіщо.

Взагалі, ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 і вимоги до складання списку не містять точних вказівок щодо порядку. Бажаним є порядок за абеткою:
Цитата
Найбільш зручним є алфавітне розташування матеріалу без розділення на частини за видовою ознакою (наприклад: книги, статті).

 Твори одного автора розставляються в списку за абеткою заголовків або по роках публікації, в прямому хронологічному порядку (такий порядок угрупування дозволяє простежити за динамікою поглядів певного автора на проблему).

 За наявності в списку джерел на інших мовах, окрім російського, утворюється додатковий алфавітний ряд. При цьому бібліографічні записи на іноземних європейських мовах об'єднуються в один ряд.

 Потім всі бібліографічні записи в списку послідовно нумеруються .

"Список використаної літератури" розміщується після тексту роботи і передує додаткам.  Відомості про наявність списку літератури відбиваються в "Змісті", що поміщається, як правило, безпосередньо після титульної сторінки.
Але можна використовувати і будь-який інший.
Two hundred miles to clear
Chasing a sound I hear
When the call brings them all to tears
And the hopes they all turn to fears

Відсутній dgizer

 • Новачок
 • *
 • дописів: 10
 • Карма: +0/-0
Шановне панство, а поясніть но клунку, для чого потрібно 2 списки літератури? Бо я явно не розумію проблеми.

Якщо говорити про оформлення авторефератів дисертацій то переважна більшість авторефератів яка мені зустрічалась складається з 2-х списків літератури: чужих і список публікацій автора... насправді це дуже зручно для вченої ради, коли будь-хто з членів вченої ради може подивитись на досягнення самого автора. Хоча офіційно це є не обов'язковим. Однак, якщо говорити про тех то інакше як через два окремих списки літератури це зробити здається складнувато.... причому так щоб і заголовки цих списків по різному звучали і посилання в тексті по різному ішли (напр. на свої [1] а на чужі [1*]).
« Змінено: 2012-08-26 00:21:37 від dgizer »

Відсутній Олександр Барановський

 • Модератор дошки
 • Графоман
 • *****
 • дописів: 359
 • Карма: +0/-0
У своїй дисертації робив «Список використаних джерел» і окремо «Список публікацій автора». Оскільки для захисту дисертації треба мати публікації в певних виданнях, а спецрада має це контролювати, то певна зручність від окремого списку є. Але немає ніякої проблеми: дисертант не зобов'язаний робити чи не робити так. На розсуд автора дисертації.

Проблема може бути тільки технічна. Якщо використовувати BibTeX для генерування списку, то він безпосередньо не може згенерувати два списки. Але існує кілька способів, як примусити його це робити. Тому теж не велика проблема.
У своїх заявках дехто з науковців описував, якими корисними будуть їхні заплановані дослідження для національних інтересів, тоді як насправді ними рухала щира наукова допитливість і бажання написати пару статей.
Станіслав М. Улям, «Пригоди математика»

Відсутній Олександр Барановський

 • Модератор дошки
 • Графоман
 • *****
 • дописів: 359
 • Карма: +0/-0
Залишок гілки відрізано, тепер він тут.
У своїх заявках дехто з науковців описував, якими корисними будуть їхні заплановані дослідження для національних інтересів, тоді як насправді ними рухала щира наукова допитливість і бажання написати пару статей.
Станіслав М. Улям, «Пригоди математика»

Відсутній Олександр Барановський

 • Модератор дошки
 • Графоман
 • *****
 • дописів: 359
 • Карма: +0/-0
Залишок гілки відрізано, тепер він тут.
У своїх заявках дехто з науковців описував, якими корисними будуть їхні заплановані дослідження для національних інтересів, тоді як насправді ними рухала щира наукова допитливість і бажання написати пару статей.
Станіслав М. Улям, «Пригоди математика»

Відсутній farrad

 • Новачок
 • *
 • дописів: 1
 • Карма: +0/-0
Мої вітання спільноті!

При оформленні автореферату за допомогою класу vakaref виявив такий баг.

Список публікацій оформлено з bibtex. При спробі скомпілювати файл отримав таку помилку:
! Undefined control sequence.
\bibsection ->\section
                       *{\refname \@mkboth {\MakeUppercase {\refname }}{\Mak...
l.1 \begin{thebibliography}{10}

Помилка виникає завдяки тому, що оточення thebibliography використовує section для виділення заголовка бібліографії. Докладніше про це тут

Для себе вирішив це приховавши (означивши у тексті) заголовок бібліографії так:
\newcommand{\section}[2]{}та використавши натомість \part

Можливо, це можна буде поправити/врахувати в наступних випусках пакету vakthesis?