Автор Гілка: Переноси в LaTeX  (Прочитано 8014 раз)

Відсутній Сергій Лисовенко

 • Літератор
 • ******
 • дописів: 1489
 • Карма: +0/-0
Re: Переноси в LaTeX
« Відповідей #15 : 2009-09-22 19:23:36 »
  абсолютно нічого не означаюче посилання ;) - не клікайте
---------------------------------------
Оригінальний спосіб не змінювати налаштувань всієї системи, втім треба спробувати :)
Якщо Лінукс написали студенти - нехай вони під ним і навчаються.

Відсутній Олександр Барановський

 • Графоман
 • ****
 • дописів: 348
 • Карма: +0/-0
Re: Переноси в LaTeX
« Відповідей #16 : 2009-09-23 13:33:50 »
Якщо дуже хочеться відрубити перенесення подвоєнь - як це зробити?
Бажано без модифікації системи.
ну і не перебирати всі слова, що знайдено з подвоєннями в докуметі як аргументи команди \hyphenation{}.
Відкрийте ukrhyph.tex. Закоментуйте \def\Pattern{mp}. Розкоментуйте \def\Pattern{mt}.
Оригінальний спосіб не змінювати налаштувань всієї системи, втім треба спробувати :)
Справді, хіба це «без модифікації системи»? Потім треба буде перегенерувати форматні файли?.. Чи пан yurchor використовує щось типу LuaTeX? Десь я читав, що там ніби не використовуються форматні файли взагалі?..

Але, підозрюю, це не допоможе. Обидва файли (ukrhypmp.tex і ukrhypmt.tex) містять, наприклад, зразки 2н1н, 3ння, які дозволять зробити перенос подвоє-ння. Але це лише інтуїція... Цікаво буде дізнатися про результати експерименту!
У своїх заявках дехто з науковців описував, якими корисними будуть їхні заплановані дослідження для національних інтересів, тоді як насправді ними рухала щира наукова допитливість і бажання написати пару статей.
Станіслав М. Улям, «Пригоди математика»

Відсутній Сергій Лисовенко

 • Літератор
 • ******
 • дописів: 1489
 • Карма: +0/-0
Re: Переноси в LaTeX
« Відповідей #17 : 2009-09-23 19:21:04 »
Результати ніякі: переносить подвоєння.
Якщо Лінукс написали студенти - нехай вони під ним і навчаються.

Відсутній Олександр Барановський

 • Графоман
 • ****
 • дописів: 348
 • Карма: +0/-0
Re: Переноси в LaTeX
« Відповідей #18 : 2009-09-24 01:48:39 »
Результати ніякі: переносить подвоєння.
А з файлами ukrhypsm.tex, ukrhypst.tex?
У своїх заявках дехто з науковців описував, якими корисними будуть їхні заплановані дослідження для національних інтересів, тоді як насправді ними рухала щира наукова допитливість і бажання написати пару статей.
Станіслав М. Улям, «Пригоди математика»

Відсутній Сергій Лисовенко

 • Літератор
 • ******
 • дописів: 1489
 • Карма: +0/-0
Re: Переноси в LaTeX
« Відповідей #19 : 2009-09-24 16:15:15 »
$ grep def ukrhyph.tex
\ifx\Encoding\undefined
\def\Encoding{t2a}  %% T2A (X2) standard cyrillic output encoding.                              
%\def\Encoding{lcy} %% LCY output encoding.    
%\def\Encoding{koi} %% Koi8-u(ru) output encoding (just in case).            
%\def\Encoding{ot2} %% OT2 (LWN) output encoding.
%\def\Encoding{ucy} %% UCY Omega Unicode Cyrillic encoding.                          
\ifx\Pattern\undefined
%\def\Pattern{sm}  %% by Andrij Shvaika, modern rules
\def\Pattern{st}  %% by Andrij Shvaika, modern rules,
%\def\Pattern{mt}  %% by Maksym Polyakov old rules
%\def\Pattern{mp}   %% by Maksym Polyakov old rules, breaking
%\def\Pattern{fa}  %% derived from Russian patterns created by Dimitri Vulis
\def\t{ot2}\ifx\Encoding\t
\def\t{t2a}\ifx\t\Encoding\input hypht2 \fi
ва-ку-у-му-ва-н-ня Ва-ку-у-му-ва-н-ня вве-де-н-ня ви-ве-де-н
-ня ви-вче-н-ня Ви-вче-н-ня вiд-но-шен-ню вiд-но-ше-н-ня Вiд-но-ше-н-ня вiд-хи-
ле-н-ня ви-зна-чен-ню ви-зна-че-н-ня Ви-зна-че-н-ня ви-клю-че-н-ням ви-ко-на-н-
ня ви-ко-ри-стан-нi ви-ко-ри-ста-н-ня Ви-ко-ри-ста-н-ня ви-ко-ри-ста-н-ням ви-к
рив-ле-н-ням ви-мi-рю-ва-н-ня ви-ни-кне-н-ня ви-прав-ле-н-ня ви-про-мi-не-н-ня
Ви-про-мi-не-н-ня ви-про-мi-ню-ва-н-ня ви-рi-ше-н-ня ви-ро-щу-ва-н-ня Ви-ро-щу-
ва-н-ня вклю-че-н-ням впо-ряд-ку-ва-н-ня вра-ху-ва-н-ням ге-те-ро-ген-не го-мо-
ген-но-му го-мо-ген-ною до-да-ва-н-ня До-да-ва-н-ня до-да-ва-н-ням до-слi-дже-н
-ня До-слi-дже-н-ня до-слi-дже-н-нях до-ся-гне-н-ня жив-ле-н-ня за-без-пе-че-н-
ня за-без-пе-че-н-ням за-бру-дне-н-ня за-ван-та-же-н-ня за-вер-та-н-ня за-вер-ш
ен-нi за-пов-не-н-ня за-ро-джен-нi за-род-ко-утво-рен-нi за-род-ко-утво-ре-н-ня
 за-сто-су-ва-н-ня за-хо-пле-н-ня збе-ре-же-н-ня збiль-ше-н-ня збiль-ше-н-ням з
в'я-зу-ва-н-ня згла-дже-н-ня Згла-дже-н-ня згла-джу-ва-н-ня змен-ше-н-ня змен-ш
е-н-ням змi-ще-н-ня Змi-ще-н-ня змi-ще-н-нях змо-чу-ва-н-ня зна-н-ня зна-хо-дже
-н-ня зна-че-н-ня Зна-че-н-ня зна-че-н-ня-ми зна-че-н-нях зни-же-н-ня зро-ста-н
-ня зро-ста-н-ням з'я-су-ва-н-ня iн-те-гру-ва-н-ня iсну-ва-н-ня ке-ру-ва-н-ня К
е-ру-ва-н-ня ко-ли-ва-н-ня ма-шин-но-го мiж-пло-щин-ноЁ Мно-же-н-ня мо-де-лю-ва
н-нi мо-де-лю-ва-н-ня Мо-де-лю-ва-н-ня на-бли-же-н-ня на-ван-та-же-н-ня на-грi-
ва-н-ня На-грi-ва-н-ня на-грi-ва-н-ням на-пи-са-н-ня не-змiн-них нор-му-ва-н-ня
 Нор-му-ва-н-ня обго-во-ре-н-ня обме-же-н-ня Обме-же-н-ня обме-же-н-ня-ми огра-
ну-ван-нi огра-ню-ван-нi оки-сле-н-ня онов-ле-н-ня опи-са-н-ня Опи-са-н-ня опро
-мi-не-н-ня осла-бле-н-ня Остан-нi ото-чен-нi ото-че-н-ня отри-ма-н-ня па-ку-ва
-н-ня па-ку-ва-н-ням пе-ре-ви-ще-н-ня пе-ред-ба-че-н-ня пе-ре-мi-ще-н-ня пе-ре-
мi-ще-н-ням пе-ре-охо-ло-дже-н-ня пе-ре-охо-ло-дже-н-нях пе-ре-си-че-н-ня пе-ре
-си-че-н-нях пе-ре-су-ва-н-ня пе-ре-тво-ре-н-ня пе-ре-тво-ре-н-ня-ми пiд-ви-щен
-нi пiд-ви-щен-ню Пiд-ви-ще-н-ня пiд-ви-ще-н-ням пiд-клю-че-н-ня пiд-си-ле-н-ня
 пи-та-н-ня Пи-та-н-ня плав-ле-н-ня Пла-ну-ва-н-ня по-вер-не-н-ня по-вин-но по-
гли-на-н-ня по-до-ла-н-ня по-зна-че-н-ня по-кра-щен-ню по-кра-ще-н-ня по-ло-же-
н-ня по-ло-же-н-ня-ми По-рiв-ня-н-ня по-рiв-ня-н-ням по-ру-ше-н-ня по-тра-пля-н
-ня по-ши-ре-н-ня по-ясне-н-ня при-го-ту-ва-н-ня при-№д-на-н-ня при-пу-ще-н-ня
при-ско-ре-н-ня при-тя-га-н-ня про-ве-де-н-ня Про-ве-де-н-ня про-гра-му-ва-н-ня
 пря-му-ва-н-ня рiв-нян-нi рiв-ня-н-ня рiв-ня-н-ням рi-зно-ймен-них розба-лан-с
у-ва-н-ня роз-ме-жу-ва-н-ня роз-мi-ще-н-ня роз-ро-ста-н-ня роз-сi-ю-ван-нi роз-
сi-ю-ва-н-ня роз-сi-я-н-ня ро-зу-мi-н-ня роз-хо-дже-н-ня Роз-хо-дже-н-ня роз-чи
н-нiсть роз-ша-ру-ва-н-ня свiд-че-н-ням ско-ро-че-н-ня спа-да-н-ня спiв-вiд-но-
ше-н-ня спiв-вiд-но-ше-н-ням спла-во-утво-ре-н-ня спо-дi-ва-н-ня спро-ще-н-ня с
пря-же-н-ня ство-ре-н-ня Ство-ре-н-ня сти-сне-н-ня Сти-сне-н-ня су-му-ва-н-ня с
хо-дже-н-ня три-ва-н-ня угру-по-ва-н-ня узго-дже-н-ня уни-кне-н-ня упо-ряд-ку-в
а-н-ня усе-ре-дне-н-ня Усе-ре-дне-н-ня усе-ре-дне-н-ням усу-не-н-ня утво-рен-ню
 утво-ре-н-ня Утво-ре-н-ня утво-ре-н-нях фо-ку-су-ва-н-ням фор-му-ва-н-ня юсту-
ва-н-ня
"ння" переносить.
[] \T2A/cmr/m/n/12 ба-га-то-гран-ник Ба-га-то-гран-ни-ки Ба-га-то-гран-ни-ком б
а-га-то-гран-них ви-вчен-нi вiд-да-лен-нi Вiд-мiн-нiсть вiд-но-шен-ню ви-зна-че
н-ню ви-ко-ри-стан-нi ви-ни-кнен-нi ви-про-бу-ван-нi ви-про-мi-ню-ван-нi ге-те-
ро-ген-не ге-те-ро-ген-нi ге-те-ро-ген-ну го-мо-ген-ним го-мо-ген-но-му го-мо-г
ен-ною до-слi-джен-нi до-ся-гнен-нi еле-ктрон-на еле-ктрон-нi еле-ктрон-ни-ми е
ле-ктрон-них еле-ктрон-но-го еле-ктрон-ноЁ еле-ктрон-но-му за-вер-шен-нi за-ро-
джен-нi за-род-ко-утво-рен-нi збiль-шен-нi зi-ткнен-нi змен-шен-ню змiн-ним змi
н-них змi-щен-нi змо-чу-ван-нi знан-нi зна-чен-ню Кон-нел ма-шин-но-го мiж-пло-
щин-ноЁ мо-де-лю-ван-нi мо-но-клин-ну -моноклiнну мо-но-тон-но на-бли-жен-нi не
-змiн-ни-ми не-змiн-них не-роз-чин-нi не-скiн-чен-но-стi не-скiн-чен-ну огра-ну
-ван-нi огра-ню-ван-нi остан-нi Остан-нi остан-ньо-го остан-ню ото-чен-нi пер-в
ин-на Пер-вин-ний пе-ре-грi-ван-нi пе-ре-тво-рен-нi пiд-ви-щен-нi пiд-ви-щен-ню
 пiд-си-лен-ню пло-ско-гран-ною по-вин-на по-вин-нi по-вин-но по-№д-нан-нi по-к
ра-щен-ню по-ло-жен-нi по-рiв-нян-нi по-сла-блен-ню по-яснен-нi про-ве-ден-нi р
iв-нян-нi рi-зно-ймен-ни-ми рi-зно-ймен-них роз-сi-ю-ван-нi ро-зу-мiн-нi роз-чи
н-ни-ки роз-чин-ни-кiв роз-чин-нiсть роз-чин-нi-стю роз-чин-но-стi син-хрон-ний
 скiн-чен-ни-ми сплав-лен-нi спли-ван-ню ство-рен-нi сти-снен-нi сто-рон-нiх Ту
-ман-нi утво-рен-ню Цiн-нi-стю цiн-ну чин-ник Чи-слен-нi
Все інше - наче нормально.
Якщо Лінукс написали студенти - нехай вони під ним і навчаються.

Відсутній Сергій Лисовенко

 • Літератор
 • ******
 • дописів: 1489
 • Карма: +0/-0
Re: Переноси в LaTeX
« Відповідей #20 : 2009-09-25 10:19:29 »
Чи можна якось встановити \language=0 щоб перестало переносити взагалі?
Іншими словами: відрубати переноси в преамбулі? Хоча ні: чи можна відрубувати і врубувати переноси протягом всього тексту де заманеться?
Все ж в нас звикли, що народ вордом користується і не підозрює, що в параметрах форматування абзацу можна ввімкнути автоматичне перенісення слів (принаймні в ООо - можна).
----
Сподіваюсь, ніхто не подумав, ніби я - такий розгільдяй, що хоче штучно збільшити кількість сторінок в документі, скасувавши переноси ;)

------------------

Edit:
\begin{document}
\lefthyphenmin=20 \righthyphenmin=30
\sloppy
Прекрасно робить цю бяку, але вигляд тексту помітно спаскуджується.
« Змінено: 2009-09-25 11:16:38 від serg_ik »
Якщо Лінукс написали студенти - нехай вони під ним і навчаються.

Відсутній Олександр Барановський

 • Графоман
 • ****
 • дописів: 348
 • Карма: +0/-0
Re: Переноси в LaTeX
« Відповідей #21 : 2009-10-05 00:06:22 »
\def\Pattern{st}  %% by Andrij Shvaika, modern rules,"ння" переносить.
Прикро :-( Я не знайшов там 3ння, але зразок 2н1н є. А у файлі ukrhypsm.tex навіть 4н3н. Думав, це допоможе. Мабуть, є інші зразки з такими буквами...

Чи можна якось встановити \language=0 щоб перестало переносити взагалі?
Іншими словами: відрубати переноси в преамбулі? Хоча ні: чи можна відрубувати і врубувати переноси протягом всього тексту де заманеться?
Є така «мова» nohyphenation. Підключити, якщо не підключено. А потім в тексті писати:
Звичайний текст...
\begin{hyphenrules}{nohyphenation}
Текст без переносів...
\end{hyphenrules}
Звичайний текст...
У своїх заявках дехто з науковців описував, якими корисними будуть їхні заплановані дослідження для національних інтересів, тоді як насправді ними рухала щира наукова допитливість і бажання написати пару статей.
Станіслав М. Улям, «Пригоди математика»